دنیایمان را شاید که از نو بسازیم !

سالهای سال سجود طراوت امید ...مثل خوشبختی ثابت آئینه ها روی زانوهای آدینه مینشست .صبح ها آفتاب که سر میزد مامان برای پامچالهای گوشه باغچه یک سبد ستاره میبرد .و یک سبد هم نان و پنیر و سبزی .صبحانه را دور هم میخوردیم .بعد با یک دنیا آرزوی طلایی رنگ کیفمان را به دوش میگرفتیم و میرفتیم قله های الفبای دنیای کهن را فتح کنیم .یادش بخیر ... راستش را که بخواهی من هیچ وقت خدا تاریخ را دوست نداشتم .از بس که سرشار بود از یک عالم دروغ های رنگ رنگی . هر ملتی هم به نفع خودش مدام تحریفش میکرد .تازه هیچ ملتی هم ملت دیگر را تاب تحملش نبود .مدام یا  بر هم می تاختند یا شاخ و شانه میکشیدند ...از حرفهای خانم علوم هم که سر در نمی آوردم .همیشه از بالای آن عینک درشت ته استکانی با آن چشمهای نافذ و سرد و ماهی وار به چشمهای من خیره میشد و کلی داد سخن می داد که : زمین ـــ دوست دیرین تمام دوران معصومیتهای من که هرشب با هم یک دنیا  شاپرک بازی میکردیم ــــ را یک نیروی مافوق طبیعی با کلی معادلات مجهول و نامجهول  به نام نیروی جاذبه توی فضا مثل یک قلوه سنگ... معلق نگه می دارد .به من یکی که خیلی بر میخورد .انگار که  طفلکی  زمین بنده خدا خودش این وسط هیچ کاره بوده ....ریاضی را هم که دیگر نگو با آن همه عددو رقم و معادله و علامت بی سروته که آخرش هم نفهمیدیم کجای معادلات زندگی به کارمان می آید؟؟؟ !  دوستش نداشتم چون نمی گذاشت من صدای گنجشکهای آن سوی پنجره آبی رنگ کلاس را بشنوم .و نقاشی ... با آنکه همیشه  عاشق کشیدنش بودم و یک عالم خاطره قشنگ داشتم برای ترسیم ..حرصم در می آمد وقتی می دیدم خانم معلم با آن خنده تکراری که دیگر روی صورتش ماسیده بود اصلا نمی پرسید چرا شاپرکهای توی نقاشیم را سیاه رنگ زده ام .و من...من  تشنه پرسیدنش بودم ؟؟؟؟؟ ... زنگ ورزش از همه بدتر بود .با آن معلم  گنده اش که خیال میکرد آخر هیکل ورزشکاریست و کلی هم مثلا فعالیتهای مستمر داشت .روی صندلی چوبی که من هرگز نفهمیدم چطور تاب تحمل وزنش را داشت  لم می داد و شکلات به دست مدام توی سوتش جیغ میزد تا مبادا کسی خیال کند که خوابش برده .به قول ترانه : خانم ورزش با چشمهای باز و سوت به دهن می خوابید !!!!!یک وقتی هم یکی از بچه ها از مادرش شنیده بود که خانم ورزش خواهر دوقلوی هیتلر است ! حالا این که هیتلر که بود من آن موقع ها نمی دانستم .اما ترانه میگفت : باید اسم آقا مدیر جدید باشد که خیلی هم بداخلاق است !

دبستان را به خاطر همین چیزهایش دوست نداشتم .هر چند خاطره خوش زیاد دارم .از مهربانی معلم عزیز کلاس اول گرفته تا دوست صمیمی بودن  با معلم کلاس پنجم (خانم کمالی )که هنوز که هنوز است توی خیابان که مرا میبیند میخندد که : دوست  کوچولو کجایی ؟؟؟؟ یاد دوست قدیمی ات نمی کنی ؟؟؟ با این حال از بس دختر خوبی بودم و درس می خواندم شک هیچ کس نمی رفت که من چقدر از دبستانمان بیزارم . میبینی !آن موقع ها خوب بلد بودم فیلم بازی کنم ...حالا اما ... زنگهای تفریحمان کوتاه بود درست مثل قد تمام بچه های کلاس .ودیوارها که آنقدر بلند بودند که همیشه خیال میکردم اگر از آنها بالا بروم حتما دستم به دستهای خدا میرسد .جریمه هم هیچ وقت برای خودم ننوشتم .روزهای جمعه انگشتهای ترانه که از نوشتن جریمه های همیشگی ورم میکردو تیر میکشید کلی تمرین میکردم تا خطم شبیه خط ترانه بشود که جریمه های باقی مانده اش را بنویسم .گاهی خانم معلم میفهمید و تنبیهمان میکرد ...گاهی هم ...اما آن تنبیه کوچولو ..خب آن هم برای خودش عالمی داشت !به هر حال دستهای ترانه که ورمهایش میخوابید .بعد غروب که میشد میرفتیم کنج حیاط قدیمی پدربزرگ که بوی بهار نارنجش مستمان میکرد و تاب بازی میکردیم .پدر بزرگ هم با آن کمر درد همیشگی حافظش را زیر بید قدیمی رها میکرد و تابمان می داد .تا دلمان از تنبیه ها نشکند دوباره دوست شاپرکها باشیم ! جای بوسه هایش هنوز که هنوز است روی گونه ام خالیست !... وقتهایی هم که او نبود علی می آمد با آن سه چرخه صورتی رنگش که همیشه با زنجیر طلایی رنگی دنبال خودش میکشید و هی پز می داد که این بزرگترین ماشین بچه های محله است !!!! علی از آن هم بازیهای وروجکی بود که شیطنتهایشان تمامی نداشت .من و ترانه را مجانی سوار ماشینش میکرد بقیه بچه ها اما یکی یکدانه سیب می دادند .آخر ماشین او با ماشین بقیه خیلی فرق داشت .توی عالم بچگی کلی برای خودش بروبیا داشت ! همیشه هم از فرط قند خوردن یه چند تایی از دندانهایش به میهمانی قندان می رفتند ...با این حال با یک دنیای قشنگ رنگ رنگی خیال داشت بزرگ که شد آقای مهندس بشود بعد برای من و ترانه یک خانه بزرگ طلایی رنگ بسازدکه  توی باغش یک عالم درخت سیب باشد و یک تاب که همیشه خودش  تابمان بدهد دور از چشم امید ...و یکی یک دانه هم ماشین صورتی رنگ برایمان بخرد که هم رنگ ماشین دخترانه خودش باشد ...

نمی دانم چه شد که اینها را نوشتم .اما حالا که می نویسم باورم نیست که آقای مهندس دوره بچگیهایمان یک سالی میشود که خاطره کودکیها را با خودش به آسمان برده ! دوماه بعد فارغ التحصیلیش قبل از آنکه فرصت کند خانه طلایی رنگی بسازد با یک دنیا آرزوی بزرگ رفت تا به خدای خوب سلام دوباره ای بدهد ...مثل ترانه ..گرچه علی دیرتر رفت ... شاید اگر سرطان مجالش میداد ...نه ... با تمام خاطره های خوش دوران کودکی خیال نمیکنم اگر خانه ای هم میساخت بدون ترانه ای که تویش آواز بهار برایمان بخواند  اصلا خانه ای میشد ...با تمام اینها که گفتم  زندگی هنوز در جریان است .مگر نه اینکه امروز صبح خورشید سلاممان کرده !!!!!من زنده ام ...من هنوز زنده ام ... پس یک بار دیگر سلام زندگی ...

/ 47 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یک انسان بی شعور!

نچ انگار اشتباه اومدم! این جا اون جا نیست!!! یعنی می دونی این جا اون جایی که می شد یه بغل دلتنگی را توش خالی کرد و با دلی پر از امید رفت نیست! اینجا بیشتر به این شرکت های دوست یابی شبیه هستش! خوبه تعطیلات نرفتی که ماهی یه دفعه آپ می کنی ! اگه تعطیلات رفته بودی دیگه چی می شد!

مهدی

نيلوفرو گمش کردی .راحت شدی !!!!!؟؟؟؟ چرا اين همه غريبه شدی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دلم از اون نوشتنای نيلوفری رنگ می خواد که به قول اينی که نمی دونم کيه و پایین کامنت گذاشته میشد توشون یه بغل دلتنگی رو خالی کرد و با یه دل پر از امید رفت . اون همه خوبی رو چی کارش کردی ؟؟؟؟ نکنه دزد زده به خونت ؟؟؟؟ هان ؟؟؟؟؟ شرکت دوست یابی نشده دوست عزیز ... تقصیر صاحب خونه هم نیست .تقصیر اوناییه که از راه نرسیده پسر خاله میشن و چرند می نویسن مثل این کامنته که چند تا پایین تره و یکی توش کلی عشق در وکرده ... نیلوفر ناراحت نشو از دست من می دونم تو خودتم اعصاب این جور چرت و پرتارو نداری اما من با یک انسان بی شعور موافقم .اینجا از نیلوفر ایرانی قدیمی خبری نیست .می دونم اگه همین جوری پیش بره دیگه هیچ وقت نمی نویسی ...اینو خوب می دونم ولی امیدوارم برگردی . دلم برای نوشته های نیلوفریت تنگه دخترک ...

مهدی

نیلوفر منم می دونم چرا نمی نویسی چون خسته شدی از این همه غریبه رنگی .................. اما بنویس حداقل برای دل دلتنگ ما ...ما دوستای قدیمی .اونایی که دلتنگیهاشونو توی خونت خالی میکردن . می دونم حتما با خودت میگی چه فرقی میکنه من باشم یا نباشم .یه قطره توی این دنیای مجاز چه اهمیتی داره .من خودم جز اونایی بودم که وقتی دلم میگرفت می اومدم توی خونت و تو با خوبیهات دلتنگیهامو گوش می دادی .و می دونم که تو هیچ وقت نتونستی از دلتنگیهات توی خونه ماها حرف بزنی .چرا خونه شادی رفتی ...اما دیگه خونه هیچ کس نشد خونه دلتنگیهای تو .شاید همینه که فکر کردی اگه نباشیم کسی برات دلتنگ نمیشه .رسم دنیای مجاز اینه اما من که حقیقیم .من دلم برای نیلوفر ایرانی تنگ میشه .شراره هم همین طور .هستی . شادی .عاشق خرس قهوه ای .بهنوش .سمیراو سعید . طسم .و همه اون دوستای قدیمی .هممون دلمون میخواد بنویسی .من اومدم اینارو بگم و برم .

كجايي ،آدم اگر از خونه بره يعني تو خونه دلتنگه و تو كه دلت پر نوره ،به راهي كه مي ري مطمئن باش .با قدرت يه بار ديگه يه نيلوفر جديد بساز تو اگر خدا را ديدي همت كن و بگو ... منتظرم آپ كني عاشق خرس قهوه اي

شراره

نيلوفر اين آقا مهدی چرا باز خواب نماشده ؟؟؟؟ آقا مهدی کی گفته نيلوفر ديگه نمی نويسه ؟؟؟ شما بی خودی نيا شايعه پراکنی نکن . نیلوفر یه خورده این روزا حالش خوب نیست .یعنی ....... اصلا ولش کن .نمی خواست جایی بگه منم نمی خواستم لو بدم .مجبور شدم .من اگه جای شما بودم یه تسلیت می گفتم به خاطر غمی که روی دلشه . ببخشید نیلوفر که گفتم .نخواستم این آقای خواب نما بیشتر از این شایعه پراکنی کنه . اگه خونه نیلوفر غریبه بارون شده دلیل نداره که شماها بگین اینجا شده بنگاه .مطمئن باشین اگه خودش از بنگاه بودن اینجا راضی بود تا امروز می نوشت .راستی آقا مهدی شما هم سعی کن از این به بعد تا تقی به توقی خورد پسر خاله نشی . واقعا متاسفم که دوستای نیلوفر یه همچین تصوری ازش دارن که اسم اینجا رو می ذارن بنگاه .متاسفم . داشتم کامنتای پایینو میخوندم دیدم خود بی انصافمم یه همچین چیزی گفتم پس برای خودمم متاسفم . اگه اینجا شده بنگاه به خاطر آدمای غریبه ایه که میان و می رن اینم که دست نیلوفر نیست ! هست ؟؟؟؟

شراره

نگین اینجا شده بنگاه .اگه چند روزه نمی نویسه به خاطر اتفاقیه که افتاده و شما با معرفتا هم تا تونستین نمک به زخمش پاشیدین . بعدشم آقا مهدی این دوستایی که پایین ازشون یاد کردی هیچ کدون فکر نمیکنم دلتنگ نیلوفر شده باشن چون هیچ کدومشون این چند روزه سراغی ازش نگرفتن .اینم رسم دنیای مجازه دیگه ببخشید اگه بهتو برخورد آقا مهدی .ولی حرف و باید زد نیلوفر نزد گفتم من بزنم بهتره .

مهدی

شراره خانم اتفاقا دوستای نيلوفر مثل خودش توی دنيای مجازی حقيقي ان . من اگه چيزی گفتم برای اين بود که از ماجرا با خبر نبودم و ددلم گرفته بود دليلی نداره شما اين همه توپت پر باشه که . ببخشید نیلوفر . و ... تسلیت میگم .گرچه خیلی دیره اما ...

شراره

تو پم پر نیست . فقط از این ناراحتم که چرا فکر میکنین نیلوفر اینجا شرکت دوست یابی باز کرده ؟ یعنی همچین تصوری دارین ازش ؟؟؟؟ اگه جاش بودینو بعداز سوم مرداد که این متنو نوشت یکی از دوستای دیگتون (الهام ) رو هم از دست می دادین حال بهتری پیدا میکردین ؟ نه آقا مهدی راس میگی رسم مجاز اینه که تا هستی سراغتو بگیرن .وقتیم که نباشی دیگه نیستی به همین راحتی . نیلوفر من می نویسه .من نمی دونم شما چرا دایه عزیزتر از مادر شدی !؟ آدم یه جواب و که ده دفعه نباید بشنوه ! باید بشنوه ؟؟؟؟ البته ببخشیدا . به من ربطی نداره .اما باید میگفتم . همچین شلوغش کردی انگار چه خبر شده ؟؟؟؟؟ ********************************** نیلوفر تقصیر این یک انسان بی شعوره که با یه جمله داغ دل همه رو انگاری تازه کرده . راستی دختره حالا من دفاع کردم هوایی نشیها منم دلم برات تنگه .

طسم

آره این جوری هاست دیگه! می دونید یاد چی افتادم! یاد اون روزهایی که یکی از دوستان نوشت به هزار و یک بهانه دیگر نمی نویسم و همین نیلوفر خانم و بنده کاری کردیم که دوباره بنویسه! اصلاً هم حس نمی کنم که باید به نیلوفر تسلیت بگم چون کسی که سهراب می خونه، خوب می دونه مرگ پایان کبوتر نیست! اختیار این کامنت دونی هم می تونه دست نیلوفر خانم باشه اگه بخواد ، با کلیک گزینه ی حذف! اصلاً هم دوست ندارم بشینم ابراز هم دردی کنم مثل شراره خانم که دوست نزدیکشون هستند و این روزها به جای اینکه نیلوفر را به نیلوفر قبلی برگردونند خودشون شدند نیلوفر، و نیلوفر را تشویق کنم به شنیدن تسلیت و زانوی غم بغل گرفتن! اگه به از دست دادن عزیزان باشه امروز و دیروز و فردا عزیزترین کودکان لبنانی را از دست دادیم! نچ نیلوفر ایرانی تا نیلوفر ایرانی نشه دست از سرش بر نمی داریم!

نيلوفر

کسي آمد که حرف عشق رو با ما زد دل ترسوي ما هم دل به دريا زد به يک درياي طوفاني دل ما رفته مهماني چه دور ساحلش از دور پيدا نيست يه عمري راهه و در قدرت ما نيست بايد پارو نزد وا داد بايد دل رو به دريا داد خودش مي‌بردت هر جا دلش خواست به هرجا برد بدون ساحل همونجاست سلام دوست من اومدم که بگم آپیدم خوشحال میشم سر بزنی فعلا بای