سلام ما را هم به نظامی برسان !

هی دختر که ترانه ميخوانی! با توام ...پيش تر هم صدايت را شنيده ام .و نگاهت را جايی ...شايد پای بيد کهن سال عصا به دستی خوانده باشم ...به خيالم بايد اهل همين حوالی باشی !نامت شيرين نيست ؟ ياشايد ليلی ؟بايد اهل خمسه باشی !حالا هرکه هستی يادت باشد به بيستون که رسيدی سلام مارا به فرهاد برسان و بگو شيرين سالهاست صورت قاب شده  اورا پای ديوار دلش مصلوب انتظاری گنگ کرده شايد که مرهمی باشد برای لحظه های تنهاييش...بگو از بس حجاب سياه واژه هايش را دوره کرده ديگر واژه ای برايش نمانده که چادر به سر نداشته باشد !بگو تيشه به دستی اش برای شيرين نه نان ميشود نه آب ...فکر فردا باشد که بيستون را به نام عشق ميزنند و فرهاد را به نام هيچ !بگو شيرين سالهاست تنها بوسه اش را برای فردای چشمهای او کنار گذاشته و خودش هم نمی داند با کدام قانون و قاعده قلبش را بايد زير پا له کند !؟بگو اگر تيشه به دستی هنوز حواسی از عاشقی بر سرش باقی گذاشته  بوسه عريانی دلش را در پاکتی بگذارد و يادگاری برای شيرين بفرستد شايد که مهربانيهايش را به ياد بياورد !

مجنون را هم اگر ديدی بگو :اين همه ناله و شکوه حوصله ات را سر نبرد ؟ ماکه شنونده بوديم خسته شديم تو که ديگر جای خود داری !عشق ليلی بيابان گردت کرد قبول ...اين همه فغان ميزنی دل جماعتی برايت بسوزد و فردا سر هر کوی و برزن هوار بزنند که چه  : ديدی از عشق ليلی ديوانه شد ؟؟؟!!!!او مجنون بود ...مجنون ...خواستم بگويم مرد که اين همه زاری  نميکند .آبروی مردها را ميبری ...تازه اول راه است و مسير پر از سنگلاخ زمان ...تاب تحملت نميشود .ميشکنی ...به او  بگو :ليلی و مجنون را ميان قصه های قديم زياد شنيده ايم خط به خطش را از حفظيم .بگو :زايش باران چشمهايش قبول که بی ابر دلتنگی نيست .اما راستش ماجرای او  و ليلی را خودم هربار که شنيده ام مجنون که نشدم هيچ ...بهانه خنديدن هم به دستم داده .دلم ميخواهد نظامی را سر پل صراط اگر ديدم بپرسم :ليلی و مجنون را که مينوشتی خودت باورش داشتی يا نه ؟ حرف حساب هم که می دانی  جواب ندارد .

نه .. دل نگران نباش !نظامی از من دلگير نميشود .آخر خودش خوب می داند من از کجای تاريخ برايش مينويسم .از جايی که ليلی و مجنون ها عشق را با عروسک بازی اشتباه ميگيرند .از جايی که امروز برای دل هم پرپر ميزنند و فردا راهی کوره راهی ميشوند تا بندهای مهربانی دلشان را از هم پاره کنند شايد نفسی بگيرند !...اسمش رانمی دانم  ...هان ! يادم آمد قديم ها عدليه می گفتند حالا اما ...هی دختر که ترانه ميخوانی !به آنها بگو با تمام عروسک بازيهايی که به چشم ديده ايم در تکرار خوبی های گذشته زندگانی هنوز هم پلکانی ست به ارتفاع عشق .بگو شکفتن اين نيست که امروز آبش دهی و فردا راهی زباله دانيش کنی !بگو دانستنهای امروزمان از عشق آدمها تنها در سايه آفتاب درايت قصه های خير و شر گذشته آنهاست .ما تنها شکفتنها را شنيده ايم .به چشم نديده ايم .اين است که باورمان نيست .اگر تلخ مينويسيم از عشق آدمها ...به اين خاطر است که نه فرهادی که راهی بيستون شده باشد ديده ايم و نه مجنونی  را که عشق ليلی بيابان گردش کرده باشد .بگو امروز سر دل آدمها به بهانه عشق معامله راه می اندازند اسمش را ميگذارند پايه های محکم زندگی ...بگو خالی دستانمان اين روزها پر از قنوت انتظار است .با اين حال هنوز از دوسطر سپيد کتاب زندگی هر صبح آدمهايی را ميبينيم که رسيده اند به روشنايی آب و آئينه و باران .آدمهايی که برای تداوم يکديگر نذر مهربانی ميکنند .بگو هنوز هستند خانه هايی که نسيمشان پر از بسم الله بخشش محبت است تا يادمان بياندازند که نظامی آنقدرهاهم  که ما خيال ميکردیم بيراه نگفته بود ! نظامی از عشق ديروز مينوشت نه از سودای امروز ...بگو بعضی از همان خانه های قديمی نماز بارانشان هنوز هم مرغابی های کنار برکه را عاشق تر ميکند .ميان آن خانه های قديمی آدمهايی هستند که پايشان تا به حال به هيچ عدليه ای نرسيده ...آدمهايی که حرمت با هم بودن را در نی لبکی مقدس  پنهان ميکنند مبادا گزندی ببيند .بگو آنها ليلی و مجنون های ديروزند همين است که بن بست نميبينند اين راه با هم بودن را ...

/ 48 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مهدی

اول سلام . به جانه عزیزم نیلوفر جان چند بار خواستم بیام خبرت کنم اما وبت هنگ می کرد یه چند روزی اینطوری بود الانم وبتو با یه مررگر دیگه وا کردم خلاصه من بیادت بودم می خواستم خبرت کنم اما نشد الان با کلی دردسر باز کردم حتی هنگ وب تو باعث می شد زورکی تمام سیستممو ریستارت کنم اما الان رگه خوابش امد به دستم. تولد حضرت فاطمه مبارکت باد همچنین روز مادر و زن ایشلا خودت مادر بشی بازم بهم سر بزن.

شادی

دلم برايت تنگ است دخترک با نظامی بی نظامی با شيرين بی فرهاد دلم عجيب هوای دلت را کرده

طسم

سهراب سپهري ورژن 2006:هر کجا هستم، باشم به درک! من که بايد بروم! پنجره، فکر، هوا، عشق، زمين، مال خودت! من نمي دانم نان خشکي چه کم از مجري سيما دارد! تيپ را بايد زد! جور ديگر اما... کار را بايد جست. کار بايد خود پول. کار بايد کم و راحت باشد! فک و فاميل که هيچ... با همه مردم شهر پي کار بايد رفت! بهترين چيز اتاقي است که از دسته چک و پول پر است! پول را زير پل و مرکز شهر بايد جست! سيد خندان يه نفر! سوئيچم کو؟ چه کسي بود صدا کرد زورو؟ ...................... تولد حضرت زهرا (س) و روز زن را بهتون تبریک می گم! ...................... به خدا سرم خیلی شلوغه، آخه دارم دایی می شم!

مريم

.............. .هر کجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره فکر هوا عشق زمین مال من استسهراب آسمونی

کيوان

سلام از اينکه به هم سر زدی ممنون . آره عزيزم من رو به نام بی وفا همه ميشناسن تو هم به همين نام لينک کن من هم شما رو لينک کردم نگاه کن اگه ايرادی داشت بگو درستش کنم

عاشق خرس قهوه اي

خوابالو تا كي مي خواي بخوابي

دلت گرفته خانومي ،كامنتاتو يه جا خوندم دلم گرفت . منم تازه گي ها وقتي يكي رو ميبينم كه تو چشمام دروغ مي گه و دريا رياست،هواي دلم ابري ميشه. تو اين چند روز دلم يه جوريه ،يه وقتايي پر فرياد،يه وقتايي پر باران يه وقتايي دلتنگ همه اين وقتا دلمه،براي همينه خانومي يه چيزايي مي گم و مي نويسم كه اگه تو كه شبام ديدي كه اومدم تو خونه خواهره گريه كردم نبودي هر كي ديگه بود بود مي گفت چه دورويي و مزور و ترسو اما ... دلت تنگ شده خانومي براي يه مرد ،نه يه انسان يكي كه نور باشه،يكي كه فقط يه رنگ داشته باشه.سپيد مثل دونه هاي برف ،مثل لباس احرام مي آد خانومي،مي آد تا نور مسافرش ميشي كه اگه نبودن چنين آدمايي ،تموم نامردا ديگه گلي تو دنيا نمي زاشتن.باور كن براي همه آرزوهاي سپيدت دعا مي كنم خانومي

عاشق خرس قهوه اي

بابا يكي بياد هواس منو بياره سر جاش من بدون نامه بودم