يک غروب تکراری ....

تمام اين چند روز شاهد ابرهای گرفته دل غمگينی بودم که بی هدف برفراز رديفهای طولانی سپيدارهای خسته و دلتنگ و افتاب سوخته خميازه ميکشيدند ...امروز اما ...تمام مدت اينجا ...در اتاق کوچک و عزيزم ...کنار پنجره دوست داشتنی و عزيزم که رو به نيلی ترين اسمان تمام دنيا باز ميشود ...در جوار کتابهای خاک خورده و عزيزم و تابلوهای قديمی و رنگارنگ عزيزم نشستم ودر ارامش لطيف و عطر اگين بهار سبز در حالی که سينه سرخهای بيشه های دور و ناديدنی يکديگر را به نام صدا ميزدند و سپيدارهاارام و وهم الود از موضوعات قديمی و فراموش شده ای حرف ميزدند و بيدها ی قديمی رازهايی را در گوش هم پچ پچ می کردند و افراها که سر به سوی يکديگر خم کرده و لحظاتی چند گرم گفتگوی صادقانه ای ميشدند سپس به عقب برگشته و يکديگر را با اخم نگاه می کردند و بعد شگفت زده از رازی که در گوش يکديگرفاش کرده بودندشاخه های بلندشان را به اطراف تکان می دادند و خودم که نمی دانستم رسوايی جديدی که در سرزمين درختان پيچيده چيست !!!!!غرق روياهای ساده ای شدم ....

علی رغم تمام مشکلاتی که هميشه بوده و هست اين دنيای کهن سال دنيای بدی نيست و ادمهايش هم همه ادمهای بدی نيستند ...حتی نيلوفر ايرانی هم ميتواند گاهی اوقات دردهايش را از زير نگاه کنجکاو ادمهايی که می خواهند بدانند اين دخترک چه برسر دل کوچکش امده که ديگر قادر نيست از تمام خوبيهای دنيای ادم بزرگها بنويسد پنهان کند ...و حتی ان گونه که ديگران فکر ميکنند زياد هم خيالپردازيهايش بيراهه نيستند و حتی ان گونه که در شب زنده داريهای غم انگيز اين چند روزه اش خودش تصور ميکند  هميشه هم دلتنگ امدن انسانی از تبار گلهای رز سرخ پيوندی نيست ...و بعد از يک روز خسته کننده که هيچ کاری نکرده جز شمارش ثانيه های تکراری و طولانی ان چنان که  به تلخی خيال ميکند چندان هم قلبش از پستی دنيای ادمها نشکسته و زمانی که اين دخترک در مورد انسانيتهای گمشده ادمها  فکر و خيال ميکند چندان هم بزدل نيست !!!!!

پ.ن:اگر چيزی فهميدی به من هم بگو .چون خودم هم نفهميدم چيچی نوشته ام !!!!!

/ 8 نظر / 6 بازدید
مهدی

بابا اخر رویا پردازی !!!!!!!!!!!! تو از سرزمین درختها چه جوری خبر داری ؟؟؟؟ قوه تخیل که نیست یه پا داستایوفسکیه ! راستی خانم! من کلی چیز از این غروب تکراریت فهمیدم: ۱) اینکه تو حالت امروز خیلی بهتر از روزهای دیگه ست .خدارو شکر ... ۲)اینکه غروبهای تو هم با غروبهای همه مردم دنیا دنیا فرق داره .از من بشنوی غروبای تکراری تو خیلی جالبه ... ۳)تو هیچ وقت بزدل نبودی نیستی ونخواهی بود ...یادت باشه ...حتی اگه به انسانیتهای گمشده فکر کنی ...اگه تویی یه انسانیت درست و حسابی بین همین دنیایی که قحطیه انسانیت داره پیدا میکنی...یکی مثل خودت ... ۴)قلبت خدارو شکر که هنوز بلایی سرش نیومده .قلب مهربونت برای همه ادمهای خوب دنیاست اگه بشکنه قلب همه ادمای خوب دنیا میشکنه .قلب اون انسانیتی که یه روز خلاصه سر و کلش توی زندگیت پیدا میشه هم از همه بدتر میشکنه ... ۵)دانشگاه خوش گذشت ؟فکر نکنم ...به نوشتت نمی خوره خوب بوده باشه .اما از من به تو وصیت اونم اینکه یه چند روزی درست و حسابی استراحت کن تا با نیروی بیشتری اماده امتحانا بشی ...نمی خوای که دیگه شاگرد اول نباشی ها ؟

شادی

مهم نيست کسی بفهمه يا نه؟ مهم اينه که عزيز دلم يه جايی خودتو خالی کنی خوشگلم نيلوفر توروخدا خوب شو جون شادی خوب شو هميشه آدمهايی هستند که می خوان احساسات بد به ما بدن هنر ما اينه که مواظب باشيم اونها به هدفشون نرسن عزيزکم

عاشق خرس قهوه اي

من يه چيزو فهميدم كه اين خانومه كه اسمش نيلوفره كم كم داره حالش مي آد سر جاش ميره سهراب باز ميكنه ،ميبينه نوشته صبح ها نان و پنيرك بخوريم وبپاشيم ميان دو هجا تخم سكوت و نخوانيم كتابي كه در آن باد نميآيد قصه هاي غصه رو بدين به ديو قصه ها نيلوفري باش پ.ن:اگه گذاشتين من با سوات شم[نیشخند

عاشق خرس قهوه اي

من يه چيزو فهميدم كه اين خانومه كه اسمش نيلوفره كم كم داره حالش مي آد سر جاش ميره سهراب باز ميكنه ،ميبينه نوشته صبح ها نان و پنيرك بخوريم وبپاشيم ميان دو هجا تخم سكوت و نخوانيم كتابي كه در آن باد نميآيد قصه هاي غصه رو بدين به ديو قصه ها نيلوفري باش پ.ن:اگه گذاشتين من با سوات شم

عاشق خرس قهوه اي

قبول نيست اين شكلكات بازي در مي ارن من نمي خوام.

طسم

اهم! من اومدم! ولی مثل اینکه دیر اومدم! عیبی نداره دوستان به جای ما، ما که بخیل نیستیم! انگاری داری خوب می شی ها! خدا کنه هر چی زودتر خوب بشی، تا باز سعادت خوندن نوشته های نیلوفری که از حادثه عشق تر است(خودم هم نفهمیدم چی گفتم!) نصیبمون بشه!

طسم

گوش كن ، دورترين مرغ جهان مي خواند. شب سليس است، و يكدست ، و باز. شمعداني ها و صدادارترين شاخه فصل ، ماه را مي شنوند. پلكان جلو ساختمان ، در فانوس به دست و در اسراف نسيم ، گوش كن ، جاده صدا مي زند از دور قدم هاي ترا. چشم تو زينت تاريكي نيست. پلك ها را بتكان ، كفش به پا كن ، و بيا. و بيا تا جايي ، كه پر ماه به انگشت تو هشدار دهد و زمان روي كلوخي بنشيند با تو و مزامير شب اندام ترا، مثل يك قطعه آواز به خود جذب كنند. پارسايي است در آنجا كه ترا خواهد گفت : بهترين چيز رسيدن به نگاهي است كه از حادثه عشق تر است.