يک روز تکراری زير سايه دانايی ...

روزهایم تکراری تر از هميشه ...شبهايم دلتنگتر از هميشه وثانيه هايم بی هوده تر از هميشه ميگذرند .اين روزها احساس خوبی به زندگی ندارم .راستش را بخواهی ديگر زندگی را چنان که سابق ميديدم نميبينم .مثل اينکه چيزی از ان کم شده .درمجموع تنها نيستم ..موفق هستم ...دست کم به گونه ای خاص ...اما ديگر چندان هم زندگی کردن ميان دنيای وحشی وحشی وحشی ادمها را دوست ندارم .به طرز هولناکی احساس خستگی ميکنم .اين احساس را نمی توانم توصيف کنم .احساس خيلی وحشتناکيست .بدتر از هر درد جسمانی ..خستگی جسمانی يا ذهنی نيست .احساس نامطبوعيست که با وحشتی عميق از فردا دو چندان ميشود ...هر فردايی ...حتی فردايی شاد ....نه...تجسم داشتن فردايی شاد بيش از داشتن فردايی ناشاد برهراسم دامن ميزند ...چرا که به طرز غريبی اين روزها حس ميکنم هيچ فردای شادی پيش رويم نيست ...گرچه با حساسيت بالايی که دارم قدر تمام لحظه های خوش زندگی را ميدانم اما ورای تمام اينها خلئی هست که وجودم را تسخير کرده .!

ديشب حس کردم که ديگر نميتوانم گل سرخهای خشک و رنگو رو رفته ميان گلدانوسط ميز را تحمل کنم .از فکر اينکه ممکن است چهل سال باشد که انجا حبس شده اند خوابم نميبرد .برشان داشتم پنجره را باز کردم و پرتشان کردم بيرون .ادام گرفتم و عين يک بچه سر به راه چند ساعت باقی مانده تا سپيده صبح را خوابيدم .

می دانم که سهراب ميگفت : ببين هميشه خراشيست روی صورت احساس ...تنها چيزی که نمی دانم اين است که با اين همه خراش صورت لظيف احساس ديگر چگونه ميتواند هوای تازه بخورد !؟ديگر چگونه ميتواند خراشهای صورتش را مرمت کند ؟!ديگر چگونه ميتواند خواب سبز مهربانيهای خدايی را ببيند که همين نزديکيهاست ...ديگر چگونه ميتواند با مسافرهمراه سفر شود و بروند به در باغ چند سالگيشان بايستند ...تا دلشان قرار بگيرد بعد صدای پرپری از دور بيايد و درباغ باز شود وانها از هجوم حقيقت به خاک بيافتند !!!!!من اينها را نمی دانم .تنها چيزی که ميدانم اين است که هميشه ...هميشه ...هميشه چيزی انگار چون هوشياری يک خواب سبز به نرمی قدم مرگ از پشت سر صدايت ميکند ...بعد شايد حتی روی شانه هايت دست بگذارد و تو ...تو حرارت انگشتهای روشن و سردش را با همه وجو لمس کنی ...من تنها چيزی که ميدانم اين است که مرگ همان لذت شيرين زندگی کردن ميان دنيای ديگريست که شايد خيلی قشنگتر از دنيای تو بشد ...ان هم درست در نقطه ای که زيباييهای دنيای امروز زنده ها ...دنيای زشت امروز زنده ها برايت رنگ ميبازد ...

من امروز خيال ميکنم مرگ چندان هم چيز بدی نباشد ....شايد همان طور که سهراب ميگفت ...مرگ همان رويای شيرينی باشد که تا هميشه در ذهن تمام اقاقی ها جاريست ...همان که در ذات شب دهکده گورستان از صبحی صادق سخن ميگويد ...نگو که تو نميدانی که ريه های لذت زندگی کردنت هميشه لبريز بخشش مرگ است ...

خيال نميکم ميان گل نيلوفر و قرن هيچ اواز حقيقتی باشد تا کسی پی اش بگردد ...نه ...افسون گل سرخ هم بماند برای انها که کارشان هميشه شناسايی تمام رزهای سرخ دنيا بوده ...من ديگر خسته شده ام از بس همه خيال کردند پشت دانايی يک انسان واقعی اردو زده ام ...نه ...من نه دستهايم را در جذبه يک برگ شسته ام و نه سر هيچ خوانی کوزه به دست اب اورده ام ...من صبح ها حتی با سلام به خورشيد متولد هم نميشوم ...هيجانهايم را هم پرواز نميدهم ...ريه هايم را هم از ابديت پر و خالی نميکنم ...بار دانش را هم از دوش هيچ پرستويی تا به حال به زمين نگذاشته ام ...من روی پای هيچ بارانی به بلندای محبت نرفته ام ...وهيچ دری را هم به روی هيچ بشر و نورو گياه و حشره ای باز نکرده ام ...من همينم ...همين ...

/ 24 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
طسم

عمو یادگار نمی خوای آپ کنی؟؟؟؟؟

یک انسان بی شعور!

ای بابا! توصیف صحنه جرم که اینهمه ناراحتی نداره، یه ذره هیجان برای زندگی لازمه دیگه! راستی اگه شب امتحان آپ نکنی، می افتی ها! از ما گفتن بود!

یک انسان بی شعور!

سکوت نه از بي صداييست. نفس هست و حرف هم. ناگفته ها و گفته شده ها. شنيده ها و نشنيده ها. سکوت از نبودن بغض نيست. از بي دردي نيست. سکوت از عادت نيست. از روزمرگي و فراموش شدگي. از خواب و رخوت و بي حوصلگي. از دلتنگي. سکوت از فريادهاي در گلو مانده است و نعره هايي که هيچ وقت شنيده نشد. همه چيز هست و گوشي نيست براي شنيدن. جز سکوتي که گاه و بيگاه همدم فريادهايي است که بي خبر و ناخواسته از روزهايي دور ميايد. از دلتنگيهايي که فراموش شده. از خيانتهايي که به روزگار شده. نه انگار.... باز هم حرفي نيست.

یک انسان بی شعور!

سايبان آرامش ما ، ماييم در هواي دو گانگي ، تازگي چهره ها پژمرد. بياييد از سايه - روشن برويم. بر لب شبنم بايستيم، در برگ فرود آييم. و اگر جا پايي ديديم ، مسافر كهن را از پي برويم. برگرديم، و نهراسيم، در ايوان آن روزگاران ، نوشابه جادو سر كشيم. شب بوي ترانه ببوييم، چهره خود گم كنيم. از روزن آن سوها بنگريم، در به نوازش خطر بگشاييم. خود روي دلهره پرپر كنيم. نياويزيم، نه به بند گريز، نه به دامان پناه. نشتابيم ، نه به سوي روشن نزديك ، نه به سمت مبهم دور. عطش را بنشانيم ، پس به چشمه رويم. دم صبح ، دشمن را بشناسيم ، و به خورشيد اشاره كنيم.

یک انسان بی شعور!

مانديم در برابر هيچ ، خم شديم در برابر هيچ ، پس نماز ما در را نشكنيم. برخيزيم ، و دعا كنيم: لب ما شيار عطر خاموشي باد! نزديك ما شب بي دردي است ، دوري كنيم. كنار ما ريشه بي شوري است، بر كنيم. و نلرزيم ، پا در لجن نهيم ، مرداب را به تپش در آييم. آتش را بشويم، ني زار همهمه را خاكستر كنيم. قطره را بشويم، دريا را در نوسان آييم. و اين نسيم ، بوزيم ، و جاودان بوزيم. و اين خزنده ، خم شويم ، و بينا خم شويم. و اين گودال ، فرود آييم ، و بي پروا فرود آييم. برخورد خيمه زنيم ، سايبان آرامش ما ، ماييم. ما وزش صخره ايم ، ما صخره وزنده ايم. ما شب گاميم، ما گام شبانه ايم. پروازيم ، و چشم براه پرنده ايم. تراوش آبيم، و در انتظار سبوييم. در ميوه چيني بي گاه، رويا را نارس چيدند، و ترديد از رسيدگي پوسيد. بياييد از شوره زار خوب و بد برويم. چون جويبار، آيينه روان باشيم : به درخت ، درخت را پاسخ دهيم. و دو كران خود را هر لحظه بيافرينيم، هر لحظه رها سازيم. برويم ، برويم، و بيكراني را زمزمه كنيم.

طسم

اين همه کلمه را توی يک جمله چطوری جا دادی؟؟؟

طسم

يک بچه درس خون شب امتحان می شينه درس می خونه!‌ نمی شینه پای کامپیوتر که!!!!

یک انسان بی شعور!

دست از سر کچل من برداريد!!! رويام کجا بود؟؟؟؟؟ به جای خواب آپ کن ديگه!

کامبيز

سلام دوست عزيز.فوق العاده بود.اميدوارم موفق باشيد.من می تونم شما رو در لينک دوستان وبلاگم اضافه کنم؟مثل هميشه آرزومند آرزوهايت...

مريم

سلام نيلوفر جان... از امتحانها نگو که دلم خونه... اما اين نيز بگذرد...خوشحالم که همدرد هم هستيم... نوشته جديدم خاص هستش (یک احساسی بود که گمون نکنم برای کسی جز خودم جالب باشه)برای همين کامنت دونی نداره اگه دوست داشتی در راز تولد ققنوس نظرتو بگو... دعام کن...دعات ميکنم موفق باشی... وشاد و سلامت باشي