یک قلب شاید ...نمی دانم !

گرمای پایان ِ یک روز و سرمای شروع ِ یک روز دیگر ! می دانستی من سالهاست که تنها رهگذر ِ این کابوسم !تنها رهگذری که سیاهی ِ  هر تار ِ مویم را انگار که خطوط ِ گذشت ِ ایام به سپیدی ِ این روزهای بی حوصله ی غمگین سپرده .سالهاست که مصرانه به شمارش تک تک ِ آنها دل بسته ام !حالا اگر این شراره نیاید هوار بزند که تو موی سپیدت کجا بود که من یکی تا به حال ندیده ام !

یک هفته ...یک ماه ...یک سال ...این چشمهای تو خالی پر از هیاهوی خاطره های خاکستری رنگیست که دیگر بوی نا گرفته اند از بس که خودشان را به نفهمی زده اند .ببین من امشب بد جوری دلتنگم .حال ِ خوشی هم ندارم .نه اینکه خیال کنی که آنقدر ضعیفم که با همین تند باد ِ کوچک شانه هایم از تردید لرزیده باشد  ...نه ...انکار نمی کنم که انتظار ِ این یکی را دیگر نداشتم .فکر هر چیزی بودم به جز همین آخری که اعصابم را به هم ریخت .باز هم انکار نمی کنم که یک جورایی تهِ تهِ ته ِ دلم با یک عالم بی انصافی آرامش ِ عجیب غریبی دارم که باعث می شود از خودم هم خجالت بکشم ! تازه به این آرامش ِ عجیب و غریب این وجدان درد ِ لعنتی را هم اضافه کن !راستش راکه  بخواهی حال و حوصله ی ماندن ندارم. انگاری که یکهو تهی شده باشم از بودن  .بهانه ای نیست برای ماندنم .این همه سال پی چیزی بگردی و آخرش هم بدانی که سهم ِ تو نخواهد شد ...درد ِ بدیست این تنهایی لعنتی که بیخ گلویت چسبیده و نمی گذارد عقده ات را خالی کنی .نمیگذارد بغضت را بترکانی و هوار بزنی که دیگر پای ِ ادامه ی راه نداری به خدا قسم که صبر ایوب می خواهد تحمل ِ این همه نامردی !

این همه سال ...یک چیزی ...یک وابستگی شاید ...یک دوست داشتن شاید ...یک گرمای آغوش شاید ...یک قلب شاید ...نمی دانم .انگاری که یک زمانی دلم همچین چیزهایی می خواست .حالا هم ...اما .... چند وقتی میشود که بدجوری دلم برای خودم تنگ شده .نمی دانم تو تا به حال دلتنگ ِ خودت بوده ای یا نه ...من گاه گاهی دلتنگ میشوم برای تمام آنچه که بودم و حالا نیستم !و دیگر هرگز هم نخواهم بود ..این دل  ِ صاحب مرده را که توی سینه تند تند می تپد نمی گویم .دلی که یک روزی یک جایی نمیدانم کجا گمش کردم .همان که دیگر تویش از هیچ صداقتی خبری نیست از همان دل حرف می زنم

.به خدا قسم که انتظار ِ زیادی نبود .اینکه بخواهی دلتنگ ِ مهربانی کسی باشی ...اینکه بخواهی گاه گاهی هم دل ِ کسی برایت تنگ شود ...همان طور که تو دلتنگ آدمها می شوی .همان طور که تو برای ِ تنهایی دل ِ آدمها دلت میگیرد . اما .خب فرق می کند .گفتم که انگاری یک عمر است خودم را به نفهمی زده ام .حالیم نمی شود که دنیایی که تویش با سماجت نفس می کشم با دنیای توی ذهنم زمین تا آسمان فرق دارد .اصلا این کجا و آن یکی کجا ؟؟؟شاد یک جایی ..خیلی دور ..شاید هم خیلی نزدیک این قلب خلاصه آرام بگیرد .شاید همبرای همیشه توی ساعت ِ صفر ِ مطلقش از این همه سماجت دست بردارد ولی تو  ...فقط یادت باشد اگر خواستی دلتنگ ِ مهربانی دلی باشی ... دل ِ ما را از قلم ننداز .همین !

/ 18 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ع

ديروز اين پست رو خوندم ،يه نظر بلند هم نوشتم . اما كامپيوتر بازي در آورد منم يه جورايي ام .گفتم حتما حكمته.دختر زندگي عين رينگ بوكس مي مونه تو اين رينگ اونايي برنده ان كه آماده مي آن نه خسته من نيلوفر قوي رو دوست دارم .يادته يه بارم تو خونه شادي همين حرف رو به شادي زدم. اگه همه دنيا هم خواست كه تو بري ته چاه نيرو ها تو جمع كنه و همه دنيا رو مات كن اميدوارم خستگي هات رو بزاري كنار و بديشون به ديو تو قصه ها خانمي . تمام ارزو هاي سبز دنيا براي تو كه خواهر كوچيكه يه عاشق خرس قهوه اي هستي

عاشق خرس قهوه اي

تابلو تر از اين نميشه پست قبلي من بودم ها

حسن غلامی

منتظر میمانم تا پیامی برسد ومرا باز به دیدار عزیزی خوانی منتظر میمانم تا تو یک روز بیایی از راه ومرا از همه دغدغه ها دور کنی. پرانرژی باشید./حنل

يك انسان بي شعور

چيزی در درون من مرا وا مي دارد رنج خود را با صداي بلند فرياد كنم. من نيك دانسته ام كه چه بايد بكنم. آنچه در درنم هست و هرگز فريبم نمي دهد اكنون به من مي گويد:((بايد در مقابل تمام دنيا بايستي، حتي اگر تنها بماني، بايد چشم در چشم دنيا بدوزي، حتي اگر دنيا با چشمان خون گرفته به تو بنگرد. ترس به دل راه نده. به سخن آن موجود كوچكي كه در قلبت خانه دارد اطمينان كن كه مي گويد: *دوستان، همسر، و همه چيز و همه كس را رها كن و فقط به آنچه برايش زيسته اي و به خاطرش بايد بميري شهادت بده*)) گاندي، نيايش، ص۱۰۵ ----------------- اولش مي خواستم بهت بد و بيراه بگم كه از دستت حرصم گرفته، از اين كه اينقدر ضعيف و ناتوان شدي اعصابم خورد شده، از اينكه گناه بقيه را پاي خودت مي نويسي لجم مي گيره، از اين كه فكر مي كني بايد به خاطر حماقت يك انسان وجدان درد بگيري و بخشي از وجودت را كه مي تونه در پيشرفت هر چه بيشتر خودت و بقيه مفيد باشه، درگير اين وجدان درد واهي بكني احساس چندش مي كنم! ولي ديدم خب شايد اون چيزي كه در مورد تو فكر مي كردم اشتباه بوده، شايد اون نوشته هايي را كه تا حالا مي نوشتي و اون كامنت هايي را كه مي ذاشت

يك انسان بي شعور

را كه موقع انصراف ماها مي زدي و ما را از انصراف منصرف مي كردي ، از روي كتابي يا رمان خاك گرفته ايي يا فيلم روشنفكرانه اي گفتي! به هر حال ديگه برام مهم نيست، هميشه عادت داشتم از كنار آدم هاي ضعيفي كه نمي خوان با واقعيت روربرو بشن به آسوني بگذرم، حالا هم همين كار را مي كنم ولي اين چند خط را از گاندي نوشتم براي این که اگه روزي سرت به سنگ خورد و فهميدي كه وظيفه ات از اين چيزها بزرگ تره به ياد ما هم باشي! خداحافظي قشنگي با شهرزاد نبود خداحافظ

راستي اين ها را براي خداحافظيت ننوشتم! اين ها را براي اون احساس گناهي نوشتم كه گفتي مي كني! براي اين نوشتم كه گفتي از خودت بيزاري! نمي خواستم دوباره بنويسم ولي به توضيحات نياز بود!

شراره

یک انسان بی شعور فکر سر ِ مبارک این دوست ما نیستی ؟؟؟ گناه داره بخوره به سنگ

شراره

نیلوفر جون تو از بس که کلمه هات غلط اندازه .آدمو دچار خواب زدگی میکنی عزیزم . راستی به ای کاش واقعا قرار بود دیگه ننویسی منم دعات میکردم . حوصلم سر رفت از بس مزخرفاتت و خوندما

شهرزاد

حقیقت انسان به انچه اظهار می کند نیست بلکه حقیقت او نهفته در ان چیزی است که از اظهار ان عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش بلکه به ناگفته هایش گوش بسپار سلام آپم منتظرتم

منصور

سلام نیلوفر جان خوبی؟ منو ببخش ب خاطر نظر دادن تو پست قبليت وقتی اعصابم خرده يا از دست خيلی از چيزها دلگيرم خيلی بی حوصله هستم و فکرم اصلا کار نمی کنه در مورد مطالبت خيلی قشنگ مينويسيش نميدونم اينا حقايقی ست يا نه؟ ولی ميدونم به دور از واقعيت نيست و امکان داره برات اتفاق افتاده باشه و در حال افتادن هست از حرفی که در آخر زدی و کارت و با اون تمومش کردی خيلی قشنگ بود منم به روزم يه سر بزن قربانت بای