از روزهای سرد این زمستان دلچسب...

امسال شاید متفاوت ترین سال تمام زندگی ام را گذراندم.و برای اولین بار توی تمام این سالها از اینکه همه چیز را پشت سر گذاشتم بالاخره احساس شعف میکنم.این رهایی تا ابد در من جاریست .اینجا آمدنم شاید خوبترین اتفاق تمام این سالها بود.زندگی به شکل مستقل می تواند همه چیز دنیای تو را عوض کند.رنگها ،نمادها،آدمها،فرهنگها....اینجا جور دیگری دارم زندگی میکنم و عصرها که بعد از یک پیاده روی حسابی توی سردترین فصل سال میرسم خانه،انگار که پام را گذاشته ام توی سرزمین شخصی خودم.کنج دنج تمام زندگی ام.آرام...صبور...گرم و دلچسب.این خانه میتواند آدم را رام خودش کند.من و خانه ام دوستان خوبی هستیم.با هم میسازیم و غربت چندان آزارمان نمیدهد.اینجا در آرامش شبهای سرد زمستانی میشود رویاهای هفت رنگ ساخت رنگین کمانی از زیباترین روزنه های امید و عشق. اینجا برف نرم و آرام می بارد.موسیقی دلنواز پوتینها روی برف های کپه شده ی پیاده روها....زندگی شاید همین باشد.همین لحظه ی آرام که توش می شود خوابید و رویاهای هفت رنگ دید. بیخیال تمام کژی ها و کاستی ها.بیخیال تمام ناملایمات بی حاصل گذشته.حالا این را میدانم که یک خاطره ی تلخ هرگز از یاد آدم نخواهد رفت تنها و تنها کم رنگ ...کم رنگ و کم رنگتر خواهد شد... حالا خاطراتی نرم و بی پیرایه جای تمام کژی ها را گرفته....همه اش از یک جمله ی ساده آغاز شد و حالا زندگی در جریان خوبترین لحظه هاست.من میتوانم و توانسته ام همیشه و حالا هم همینطور است برایم.هی.من نیل هستم.آرامتر و صبورتر از همیشه ...وقتی این چیزها را پشت سر میگذاری دیگر به راحتی می توانی آرام بگیری.تنها خودت و خودت می تواند به خودت کمک کند و تو از پس اش بر می آیی.آره. شاید قشنگترین دوره ام همین دوره ای باشد که اینجا هستم .بین این آدمهای خوب کنار این همه مهربانی و سادگی...کنار این همه لطف....هر کجای دیگر بودم شاید نمیتوانستم حالا خوب باشم.اما هستم.اینجا هستم و این یعنی همه چیز. این روزهای خوب را برای همیشه در ذهنم نگه خواهم داشت.این روزهای خوب که باعث شدند دوباره به زندگی برگردم.آرام آرام اما تاثیرگذار...ممنون از این همه آدم خوب...ممنوون....

/ 0 نظر / 21 بازدید