اینجا تو را کم دارد !

برای نمایش بزرگترین اندازه کلیک کنید

باید یک روز سر فرصت دوباره عاشقت بشوم ، دوباره در آغوش بگیرمت ، دوباره نفس هات را شماره کنم ....باید یک روز از نو ، از سر ، دوباره  قصه هات  را از اول تا آخر بخوانم  بگویم : هی ! اینجا این جمله را _مثلا_ کم دارد ....

/ 1 نظر / 19 بازدید
سپید

این که خیلی چیزاباید گاهی از اول شروع بشه ... یه چیزی مث ِ یه حقیقته .. یه حقیقت انکار ناپزیر.. که اغلب نتیجه هاش بهتر از اولین دفعه هاشه ..