من دلم يک قلب ميخواهد .

امشب هيچ حال و حوصله نوشتن ندارم .و اين ساعت ...می دانم زمانی عجيب است برای خالی کردن تمام دلتنگيهايم ...و اين باد لعنتی !خيال نميکنم در تمام دنيا صدايی مرموز تر و رنج اور تراز ناله های بادی زجر کشيده که در شبی ياس الود بر شيشه های غم گرفته پنجره اتاقت پنجه می ساید شنيده باشی ...انگار که تمام شيونها و زجه های زنان زيباروی و ناشاد و دلشکسته که قرنهاست به خوابی ابدی و فراموش شده فرو رفته اند در شيونهای امشب اين باد بازتابی دوباره يافته اند .در ميان تمام اين ناله ها خوب که گوش ميکنم صدای رنج های پيشين روح اواره دخترکی را ميشنوم که انگار خواهان بازگشت دوباره به کالبد بيجان خود است ...و اين باد ...اين باد که امشب حکايتگر غريو شيونهای غريبی ست ...چه دردمندانه زجه ميزند ...

فغان غصه های شبانه ام را می شنوی ؟و ناله های نااميديهای محضم را ؟؟؟؟؟؟؟؟ اخ ...امشب چقدر خسته و درهم شکسته ام ...به من بگو امشب که دلم به اندازه يک عشق تنگ است ...امشب که دلم يک شانه خالی ميخواهد تا سر رويش بگذارم و های های گريه کنم ....امشب که دلم يک دوستت دارم گفتن پاک و ساده ميخواهد ....يک بوسه کوچک از سريک  مهربانی کودکانه ...نه از سريک  دوست داشتنی وحشيانه ...بگو امشب تنهاييهايم را ...دلتنگيهايم را با که قسمت کنم ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با اين باد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نه ...من از باد ميترسم ...من ار تاريکی شب ميترسم ...من به اندازه يک ابر دلم ميگيرد وقتی ميبينم مهربانيهای ادمها امشب ميان تمام دلتنگيهای من به يغما می رود !

به من بگو امشب که ميدانم که تا هيچ وقت خدا هيچ رويا فروشی در کوله بارمهربانيهايش پی هيچ نيلوفر گمشده ای نميگردد چطور با تنهايی اين قلب ياس الود سر کنم ؟

اخر من که چيز زيادی نخواسته بودم ...من فقط دلم يک عشق ساده ميخواست ...نه !عشق نه ...عشق را امروز ادمها به گند کشيده اند  .... من دلم يک دوستت دارم گفتن بی ريا ميخواست ويک مالکيت هميشگی ... اهان ...يادم افتاد من دلم امشب سند مالکيت يک قلب را ميخواهد که مال خود خود خودم باشد . يک قلب ...می دانی !؟

يعنی تا اين همه خواسته من بزرگ است ؟!!!!!!!!!!!!!!تا اين همه توقع زيادی از زندگی دارم ؟ تورا به خدا نگو چقدر خامی دخترک ! تورا به خدا نگو ...

اگر بدانی چه دل پری دارم امشب از جنس اين ادمهای سياه رنگ ! اگر بدانی چه دل پری دارم از بی انصافی اين جماعت که خيال ميکنند دل ادمها کاروان سراست که هر از گاهی قافله سالاری ميهمانش شود وچند چند صباحيبعد که خسته شد برود   و کس ديگری جايش را بگيرد ! اگر بدانی چقدر بيزارم از اين جمله کثيف و به گند کشيده شده : تو مال منی !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!چقدر بيزارم از کسی که اين روزها خيال ميکند صاحب يک دخترک بی صاحب شده ...صاحب چشمهای معصوم و نيلوفری رنگ نيلوفری شده و می تواند سر هر کوی و برزن فرياد بزند که اين دخترک را که ميبينيد من صاحبش هستم ...او مال من است او ....

حالم امشب از تمام عشقهای رنگ و رو رفته ادمها به هم ميخورد ...اما ...اگر بدانی امشب که تا اين همه بيخوابم چقدر دلم هوای يک دوستت دارم گفتن ساده را دارد !اگر بدانی چقدر دلتنگ يک نگاه پاک و معصوم از جنس نگاه شيشه ای خودم هستم که به چشمهايم  لبخند بزند ... چنگ نزند  نخواهدکه صاحب چشمهايم باشد ...وحشيانه فرياد نزند :که تو مال هيچ کس نيستی ...تو مال منی .... نه ...من بيزارم امشب از اين دست نگاههای وحشيانه ..من امشب دلم فقط  يک بوسه کوچک ميخواهدکه کسی که مثل هيچکس نيست  به روی پيشانيم بنشاند وشنيدن  يک لالايی ارام و دل سپردن به يک شب بخير گفتن مهربان ...و يک : ارام بخواب گل کوچک من !بی ريا ...بگو خواسته ام تا اينهمه بزرگ است ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اصلا بگو امشب کجا فرياد بزنم که دلم يک عشق ساده ميخواهد نه يک فريب رنگی ...نه يک دروغ بزرگ ...نه يک نگاه وحشی ..من دلم امدن کسی را ميخواهد که نامش را گذاشته بودم رويا فروش دوره گرد .... تو از او سراغی نداری ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

پ.ن۱:شما رو به خدا وقتی ميبينيد کسي از عشق می نويسه ...وقتی ميبينيد کسی دلتنگ شنيدن يه دوستت دارم گفتن بی رياست ...وقتی ميبينيد کسی پی يک رويا فروش دوره گرد دلتنگيهاشو خالی ميکنه ميون دنيای خاکستری رنگ ادمها خيال نکنيد کمبود عشق گرفته پس  بريد  هوار بزنيد :ما دوستت داريم ...هميشه دلتنگيها از جنس دل ادمها بوده دلتنگيهای ادمها رو باور کنيم ...ساده نگذريم از کنارشون ...

پ.ن۲:دوست داشتنها مقدسند شمارو به خدا دوستت دارم گفتنهاتونو مثل حلوای سر قبر برای ادمها خيرات نکنيد ...تا اين همه دوست داشتنهارو پست نکنين ...

پ.ن۳:کجاست يک شانه خالی که بيهيچ توقعی اشکهای نيمه شب مرا مرهمی باشد ..کجاست يک قلب پاک که نخواهد مالک چشمهايم باشد بخواهد مالک دردهايم باشد ...

/ 62 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
گيوتين

بذار داستان دختری رو بگم که یه پسره عاشقش بوده : ۱. هردو عاشق هم میشن. ۲. پسر هر روز عاشق تر میشه. ۳. دختر با اون احساس خوشبختی می کنه. ۴. مدتها میگذره. دختر حوصلش سر میره. چون از عشق پسره خیالش راحت بوده. ۵. احساس می کنه عشق يک پايبنده. مانع پيشرفته. سعی می کنه ترقی کنه. دوستاشو زياد کنه. رابطه ايجاد کنه. به اصطلاح خودش در اوج پرواز کنه. تجربه کسب کنه برای آينده ای که خودشم نمی دونه چه زهرماريه ۶. احساسات ساديسميش گل می کنه. بدون اينکه حاليش باشه داره چيکار می کنه به يه پسر ديگه دل می بنده در حالی که خودشم نمی دونه دل نبسته! ۷. انقلابی می کنه. قديمی رو کنار می زنه. زندگی منطقی و اصولی جديدشو شروع می کنه. ۸. پسره التماس می کنه. بعد از يه مدت می ذاره می ره ۹. دوست جديد دختر خانوم خوب و مهربونمون، خائن از آب در می آد. مثل يه دستمال کاغذی کثيف اونو ولش می کنه. ۱۰. دختر مياد پيش عشق اولينش ۱۱. ميبينه اون آقاپسر خوب و مهربون و دل نازک تبدیل شده به يه هيولای وحشی بد دهن که همه اش نعره می زنه. ۱۲. ميشينه ميزنه تو سر خودش و ميگرده دنبال حلقه مفقوده زنجير پيش

گيوتين

نتیجه گیری اخلاقی : آدما مفاهیم زیبای درونی و معنویتونو در همون درونتون نگه دارید و سعی نکنید همه زیبایی هارو به لجن بکشین! آدما !‌ اگر زیبایی میخاین، تو همون آینه دنبالش بگردین. چون هروقت دنبال زیبایی واقعی رفتین یا خودتونو بدبخت کردین یا خواب خوشبختی یکی دیگرو تبدیل به کابوس کردین!

گيوتين

ارشاد کدومه من کسيو ارشاد نمی کنم. درد دله. به دل نگير

گيوتين

همه اش تقصیر این جمله ات بود : --> حالم امشب از تمام عشقهای رنگ و رو رفته ادمها به هم ميخورد داغ دل مارو تازه کردی

گيوتين

به روز نمی کنی تنبل خانوم ؟‌

گيوتين

از لامباله، یاد بگیر دستشو به گيوتين هدیه داد. میتونی علی الحساب دستتو بدی در تاریخ ثبت شی. ما زنده محسوبش می کنیم. فقط تا اون موقع جایی نگی دستتو با چی میشوری. ملت دیگه اونو نمی خرن، کار و بارمون کساد میشه

ايمان

سلام خوبی بابا بما سری نمی زنی اين وب جديد من به وب جديدم سر ی بزن ايمان تنها

ايمان

سلام خوبی مرسی از اين که به من سر زدی اين يک وب ديگم ينی همون پرشين هست اگه خواستی به اين وب من هم سر بزن ايمان تنها

ايمان

راستی آدرس اون يکی داری وبلاگ را می گم ايمان کاکا ؟ ايمان تنها