يک دنيای رنگ رنگی !

ببين دنيايی هست که توی آن ديگر نيازی به ماشين چشم گربه ای و يخچال فريزر سايد بای سايد و مايکروفر نيست ...دنيايی هست که سرشاز از کلماتيست که جای تمام دلتنگيها را پر ميکنند .دنيايی هست که ...اصلا ميدانی چيست .!دنيايی هست که من به آن دلخوشم ...ميتوانم توی آن تمام کلمات ساده را روی هم بريزم و يک عالم رويای قشنگ بسازم ...برای تو ...برای خودم و برای تمام آدمهايی که هنوز طالب حقيقتند ...و برای تمام آدومهايی که هنوز دلنگران معصوميت های بر باد نرفته اند ...من توی اين دنيا به کودکی خودم معتادم .چون بزرگ شدنهای زيادی را ديده ام که با حيرت به هم نگاه ميکنند و خيليهايشان اصلا همديگر را نمی شناسند ...و شايد هم گاه گاهی ته دلشان آرزو ميکنند که : کاشکی ميشد يک قلب کاغذی داشته باشند ...يکی مثل همان قلبی که توی آن دنيای قشنگ کشيده اند و تازه تند تند هم ميتپد ...من هم يکی دارم .يک قلب کاغذی و يک ابر کوچک پنبه ای که هر وقت دلم گرفت خطخطی های قلبم را با آن پاک کنم .اين طوری يگر کينه ای نمی ماند ...من توی اين دنيا ميتوانم قدم بزنم و آمد و رفت بهار راتوی فصل گوجه سبز و گيلاس و آلبالو به تماشا بنشينم ....و سرخوش باشم از اينکه هنوز ميتوانم در قعر تنهايی های کوچکم اقاقيهارا به ميمهانی شمعدانيها دعوت کنم و هيچ هم نترسم از اينکه شمعدانيها برای اقاقيها کارت دعوت نفرستاده بودند ...باور کن اگر توی اين دنيا باشی خيلی راحت ميتوانی صفای سوختن و پرپر شدن را از پروانه ها در جدار نفسهای ممتد شمع ياد بگيری .و هيچ هم دلخور نشوی اگر آدمها به باورهای ساده ات خنديدند ... آخر بعضی آدمها دنياهای کوچکی از جنس دنيای تو را به مسخره ميگيرند ...آن وقت تو هم بشين و به آنها بخند .تو به آنهايی بخند که ميتوانند دنيای پست مدرنشان را ساده با اهريمنها معامله کنند .ميتوانند دنيايشان را حتی ارزان بفروشند ...تو بخند ...تو بخند که دنيايت فروختنی نيست .تو کنار کودکيهايت پای پنجره آسمان خدای خوب بنشين و به معامله آدم بزرگها و چانه زدنهايشان برسر دنياهای بزرگشان بخند ...

ميدانی ! آن موقع ها که دختر کوچولوی عزيزی بودم پرواز يک بادبادک ميبرد مرا تا بامهای سحرخيزی پلکها تا نارنج زاران خورشيد .فاصله های کوتاهی بود .آخر آن موقع ها که جاده ها اين همه بزرگ نبودند ...آن موقعها خدا پدر بود ...خدا مادر بود ...خدا حتی پدربزرگ و مادربزرگ بود ...خدا يک باور بزرگ بود که آدمها از ترسش نميتوانستند گناه کنند ...خدا آن موقعها اگر کسی دروغ ميگفت...اگر کسی شيرينيهارا بی اجازه مامان کش ميرفت خدا حتما تنبيهش ميکرد .اصلا ممکن بود وقتی که توی خواب بود خدا مجازاتش کند ...آی مامان ! من دختر خوبی هستم .با شيرينيهای مهمانی فردا هم کاری ندارم .تو خيال ميکنی خدا به خاطر اينکه دختر خوبی هستم دوستم داشته باشد !!؟؟؟؟

آن موقع ها جيزجيرکها درمتن موسيقی ماه هر شب آواز ميخواندند ...تازه صدايشان خيلی هم قشنگ بود . اهل فروختن حنجره هايشان هم نبودند ...هی فرت و فرت کاست هم بيرون نمی دانند .باور کن راست ميگويم .آخر ما دوستان خوبی بوديم !آن موقع ها بر پنجره کوچک لبخند آدمها اهلی ترين سارهای درخت بيد آشيانه داشتند و تازه گربه های متفکر امروز آن موقع ها بازی گوشيهايشان را روی ديوارهای کوتاه خانه ها ميهمان بودند ...راستی گفتم گربه ياد دوست کوچک و قديمی خودم افتادم .آن موقع ها يک بچه گربه سفيد کوچک عزيز داشتم که اسمش را گذاشته بودم ملوس ! يادش بخير ....چند سال بعد از اينکه با هم دوست  بود يم رفت و ديگر پيدايش نشد .بابا گفت : من که گفته بودم گربه ها وفا ندارند ...و من چقدر گريه کردم .اما ملوس خلاصه برگشت ...البته تنها نبود با يک دوجين بچه قدو نيم قد برگشت ...و بابا بزرگ با شيطنت  کلی مارا خنداند : نيلوفرم بايد بيشتر مواظب اين دخترک سر به هوا ميشدی ...از اولش هم سرو گوشش ميجنبيد !!!!!!!!! 

پ.ن: اين روزها قصه های کهنه قديمی را زياد زيرورو ميکنم همين است که تکراری مينويسم   !

/ 30 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
طسم

آنکه آفتاب را به زندگی دیگران ارزانی می کند خود نمی تواند از آن بی بهر باشد......

عاشق خرس قهوه اي

سلام ،اگر زير ورو كردن قصه ها تموم شده منم آپم

عاشق خرس قهوه اي

البته اميدوارم زياد تلخ نباشه

lida

salam khubi matnet mese hamishe ghashang bud rasti belakhare up kardam khosh hal misham nazar bedi

ایمان

سلام خیلی چست وچابکانه ؟؟ به شما که با تبادل لینک موافقت کردین و منو خوشحال کردین حالا من لینک شما رو گذاشتم تو وبلاگم خدانگهدار خیلی نرم و نازکانه ؟؟

lida

salam are be june khodam 2ta ham neveshtam

شراره

ديگه اعصاب منو خط خطی کردی دختره !!!! لطفا توضيح بده چه مرگته . نمی خوای دوباره از آرزوهای خوشگلت بنويسی ؟؟؟؟؟؟ از خونه آرزوهای طلايی ! از رويا فروش دوره گرد !؟ از بچه گربه های دوره بچگيت ...از اون نيلوفر عزيز دوست داشتنی که دلش قد يه دنيا پاک و بزرگ يود .دل شراره گرفت دختره .تمومش کن .نمی خوام يه بار ديگه شاهد شکستن دلت باشم .تو برای همیشه نی نی عزیز منی .اینو یادت نره . دلت گرفته که گرفته .تمومش کن دیگه .گرفتگی دلم حدی داره .چشای خوشگلت دیگه ابری نشه نی نی من . نیلوفر تو رو خدا بنویس دیگه .دنیای رنگ رنگیتو یه بار دیگه با رنگای رنگین کمون رنگ کن .

شراره

ببین دخترکم درسته که وقتی دل آدما میگیره تو میری و میشی سنگ صبورشون .بازم درسته که وقتی دل خودت میگیره کسی نمیشه سنگ صبور تو .همه خودشونو میزنن به کوچه علی و چپ و انگار نه انگار یه روزی تو مرهم دلتنگیهاشون بودی .اما یادت باشه این شراره مثل بقیه بی معرفت نیست .شاید هم باشه .شاید اگه تا این همه به تو نزدیک نبود یکی میشد مثل بقیه .خواستم بهت بگم به خاطر شراره هم که شده یه بار دیگه بشو همون نیلوفر گذشته .به دلتنگیها و دلگیریهای دلت بگو برن گمشن . تو رو خدا نیلوی من نمیخوای تموم کنی این دردکهنه رو . گفتم درد یاد ...قفسه سینت هنوز درد داره ؟!از بس به هیچکس درداتو نمیگی آدم نمی دونه چی باید بگه .آخه تو چته ؟

شراره

اگه نمیشناختمت میگفتم که .... دلم بدجوری گرفته تو که میدونی .دل تو که گرفته باشه تو که درد داشته باشی .تو که دردتو نتونی به کسی بگی تو که حتی نتونی دردتو به نزدیکترین کست بگی چون میترسی بازم نگرانت بشه ...تو که این همه خوبی و کسی خوبیت و باور نداره .به خاطر تموم دلگرفتنات دل منم به درد میاره .این امتحانای آخری رو خراب میکنیما .اصلا گور پدرشون . نی نی من نمیخوای بخندی ؟ میترسم این دفعه دلت ...برای همیشه شکسته باشه ..نه نگو که این طوره .نگو نیلوفریترین نیلوفر من . نمیدونم .نمیگی که دردت چیه .آخه به منم نمیگی ؟ خیلی بی انصافی .دردتو بگو به کسی بگو که دردتو بفهمه .وقتی تا این همه حالت خوب نیست و کسی و پیدا نمیکنی درد دلتو خالی کنی .وقتی حتی به منم نمیگی که با با جون من دارم از این درد قفسه سینه جون میدم .من دارم جون میدم و هیچکس دلش برام نمیگیره .و همه این خنده مصنوعی روی لبام و باور میکنن .نیلوفر انقدر بدی که باعث شدی اشکم دربیاد .تو رو به هرکسی که دوست داری بنویس تا دلت باز شه .بنویس شاید این درد کهنه آروم بگیره .همه به درک .من هستم .به خدا هستم .

مهدی

ای بابا اين دنيای رنگ رنگيت تموم نشد .!!!!!